Congnghehan.vn | Trang web chuyên về công nghệ hàn

Cắt kim loại bằng hồ quang que hàn là phương pháp sử dụng điện cực que hàn thông dụng hoặc đặc biệt có đường kính 4.5 đến 6.3mm, với cường độ dòng điện lớn hơn từ 30…50% so với dòng điện hàn hồ quang tương ứng. Mặc dù có thể sử dụng dòng xoay chiều, nhưng dòng một chiều cực thuận được ưu tiên sử dụng. Đôi khi có thể làm ẩm điện cực, nước trong lớp bọc điện cực làm giảm sự quá nhiệt điện cực và phân hủy trong hồ quang để xuyên thấu sâu hơn.

2012-04-03 09:17:45
Mã tin: 252

Cắt bằng hồ quang cacbon khí nén hay còn gọi là cắt hồ quang không khí (AAC - air arc cutting), hồ quang được tạo ra giữa điện cực cacbon và chi tiết gia công. Kim loại nóng chảy bị đẩy ra xa bằng dòng khí nén hướng đến điểm nóng chảy, khi hồ quang cacbon dịch chuyển, kim loại lỏng liên tục bị loại bỏ hình thành đường cắt.

2012-04-03 08:35:59
Mã tin: 251

Phương pháp cắt, khoét rãnh, đục lỗ kim loại sử dụng điện cực cắt hồ quang-oxy. Điện cực tương tự điện cực hàn hồ quang bằng tay có lớp bọc bằng chất trợ dung, với chức năng ổn định hồ quang, làm cho sản phẩm cháy trong quá trình cắt trở nên lỏng hơn. Lõi của điện cực là lõi rỗng dạng ống, khí oxy được đưa trực tiếp vào vùng hồ quang.

2012-04-02 09:30:24
Mã tin: 245
DMCA.com Protection Status