Congnghehan.vn | Trang web chuyên về công nghệ hàn

Hiện này hàn khí ít được sử dụng và chủ yếu dùng trong hàn vảy. Trong hàn khí người ta sử dụng các loại khí là: Ôxy kỹ thuật, Axêtylen kỹ thuật (C2H2), Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

2013-08-20 09:49:22
Mã tin: 295

Trang thiết bị cho cắt oxy gas là tương tự với hàn oxy gas ngoại trừ bạn sử dụng một mỏ cắt hơi thay vì mỏ hàn hơi. Sự khác biệt lớn nhất giữa mỏ cắt hơi và mỏ hàn hơi đó là mỏ cắt hơi có thêm ống áp suất cao oxy.

2012-05-14 03:51:01
Mã tin: 263
DMCA.com Protection Status