Congnghehan.vn | Trang web chuyên về công nghệ hàn

Đảm bảo hồ quang hàn cháy ổn định . Bảo vệ hồ quang hàn và vũng hàn khỏi sự tác động của môi trường xung quanh. Hồ quang kín nên bảo vệ tốt hơn. Tạo dáng mối hàn và hình thành mối hàn tốt . Đảm bảo tinh luyện kim loại mối hàn và thử tạp chất triệt để hơn, do thể tích vũng hàn và lượng thuốc hàn nóng chảy lớn hơn, các phản ứng có điều kiện xảy ra triệt để hơn. Có khả năng hợp kim hóa kim loại mối hàn cao hơn, đặc biệt là thuốc hàn gốm. 

2012-04-03 00:47:29
Mã tin: 246
DMCA.com Protection Status